Elements S

  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
  • Apģērbu modeļa konstrukciju projektēšana;
  • Darba lekālu izveide;
  • Lekālu izklājuma izvietošana;
  • Pirmparauga izstrāde/Izmaiņu ieviešana konstrukcijā;
  • Lielumu mainīšana.

Klients var iegādāties atsevišķus pakalpojumus vai arī komplektēt vairākus pakalpojumus atbilstoši savām vajadzībām.

 

Līdzīgi kā ēku būvniecībā, arī apģērbu ražošanā nepieciešama tehniskās dokumentācijas sagatavošana un konstrukciju izstrāde. Jebkuram apģērbam, kas tiek ražots tirdzniecībai, ir nepieciešama konstrukcija, un visām konstrukcijām, kuras paredzēts ražot plašākam patērētāju lokam, nepieciešama lielumošana (konstrukciju pielāgošana atšķirīgiem augumlielumiem).

 

Klienta ieguvums ir resursu (cilvēkresursi, naudas un laika resursi) ekonomija. Tā kā apģērbu ražošanai mēdz būt sezonāls raksturs, klientam nav pastāvīgi jāalgo darbinieks/konstruktors, nav nepieciešams iegādāties dārgas datorprogrammas un tehniku. Ārpakalpojums – naudas ekonomija klientam.

Sallija Bitīte – Rostoka  tehnoloģiskos procesu izstrādātāja uzņēmumā.

Undīne Bitīte – Administratore, koordinatore