NIDO

Standartizēta, vienkārši mērogojama un individuāli pielāgojama dzīvojamā platība, kas integrēta vienotā pakalpojumu un servisu ekosistēmā.

Pēteris Līdacis – projekta autors un uzņēmuma attīstības vadītājs

Mārtiņš Smilts – projekta līdz-autors un produkta attīstības vadītājs