Salix Solutions

Salix Solutions piedāvā ainavu bioinžinierijas pakalpojumus teritorijas labiekārtošanai un ainavu arhitektūrai. Piedāvājumu pamatā ir dažādu dzīvo augu un specifisku metožu izmantošana, kā rezultātā iegūst videi draudzīgus un ilgspējīgus risinājumus: konstrukcijas ūdenstilpņu krastu un nogāžu nostiprināšanai; augsnes un ūdens attīrīšanai paredzētie stādījumi; dzīvās sienas un stādījumi skaņas, vizuālās un putekļu barjeras veidošanai; dzīvās nojumes; konstrukcijas bērnu rotaļām; konstrukcijas un stādījumi rekreācijai u. tml.
Maksims Fiļipovičs – idejas autors un galvenais izpildītājs (augu biologs / ainavu arhitekts)
Mareks Kozulis – tehniskais izpildītājs (inženiertehniskās būvniecības speciālists)
Maksims Fiļipovičs
+371 29399643
maxim_filipovich@yahoo.com